TripAdvisor kan gekoppeld worden op XML niveau. Hiervoor zijn er wel een aantal stappen nodig die iets anders zijn dan de reguliere koppelingen. Wanneer bij ons de koppeling wordt aangevraagd voegen wij deze koppeling toe en kiezen wij de tarieven die doorgestuurd moeten worden, uiteraard in samenspraak met jullie. 

je kunt de koppeling in TripAdvisor aanvragen door op volgende link te klikken:
https://www.tripadvisor.de/InstantBookingSignup

TripAdvisor heeft zijn eigen minimale eisen om de connectie te garanderen. Deze zijn:

Hoge beoordelingen
Minimaal aanvaardingspercentage van 80%
Minimaal 3 boekingen per jaar
Minder dan 20% annuleringen

Vervolgens is het belangrijk dat deze tarieven de 'cancellation policy' toegevoegd krijgen. Klik onder het kamersleutel icoontje op de tarieven achter de kamertypes die je wilt koppelen en scroll een beetje naar beneden tot je het volgende ziet staan:Vul de gewenste gegevens hier in. Let op, alles moet hier ingevuld worden anders zal het tarief niet communiceren met het kanaal. 

Uiteindelijk kan je contact opnemen met het Customer Success team om de koppeling te activeren. Het email adres is [email protected]

Wij wensen je veel plezier met het kanaal!
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !