Hotels.nl Koppeling

Wat voor soort koppeling is het?
RoomRaccoon geeft de prijzen, beschikbaarheid en restricties door aan Hotels.nl. Alle andere gegevens en instellingen zoals annuleringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, add-ons of inhoud moeten nog steeds worden aangepast in het extranet van Hotels.nl.

De volgende gegevens - indien beschikbaar - worden van Hotels.nl doorgegeven aan RoomRaccoon:
Aantal personen
Naam van de boeker
Naam van de gast
Adres
Duur van het verblijf
Prijstype
Prijs
Creditcardgegevens

Zorg voor een goede voorbereiding

Kamertypes
Om de koppeling met Hotels.nl te kunnen maken, moeten alle kamertypes die beschikbaar zijn in Hotels.nl ook beschikbaar zijn in RoomRaccoon. Het is niet mogelijk om kamertypes van Hotels.nl ongekoppeld te laten. Het is echter wel mogelijk om kamertypes van RoomRaccoon niet aan te bieden op Hotels.nl. Idealiter zou het aantal kamertypes op Hotels.nl en RoomRaccoon gelijk zijn.

Prijstypes
Om de koppeling mogelijk te maken moet voor ieder aantal personen een tarief worden gemaakt. Dit betekent dat er 4 tarieven moeten worden gecreëerd voor een familiekamer voor maximaal 4 personen. Indien het niet gewenst is om de kamer aan één of twee personen te verhuren, kunnen de prijzen hiervoor identiek zijn of kan de check-in en check-out worden gesloten. Om technische redenen moet het prijstype wel in het systeem staan.

Boekingen
Alle boekingen van Hotelspecials die voor de koppeling gemaakt zijn moeten handmatig in de agenda gezet worden. Na de koppeling worden boekingen en potentiële wijzigingen en annuleringen automatisch geïmporteerd. Wijzigingen en annuleringen van boekingen die voor de koppeling zijn gemaakt, zullen handmatig uitgevoerd moeten worden. Het kanaal zal jullie over hierover via mail informeren.

Goed om te weten:

Kinderen
RoomRaccoon en Hotels.nl interpreteren zowel volwassenen als kinderen als gasten. Het is dus niet mogelijk, om een kamer voor 4 personen aan te bieden, waarvan 2 twee kinderen moeten zijn.

Restricties
Wij communiceren de volgende restricties:
Check-in gesloten
Check-out gesloten
Minimum verblijf
Maximum verblijf

De koppeling met Hotels.nl aanvragen
De koppeling moet bij Hotels.nl aangevraagd worden.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!