Prilikom izrade računa možete greškom napraviti neku od radnji koje će spriječiti automatsko slanje računa na fiskalizaciju.
Stoga je dobro nakon izdavanja računa provjeriti da li su svi prošli prema Poreznoj Upravi.
Ako neki od računa nije fiskaliziran, a želite to napraviti naknadno ručno, isto možete napraviti na sljedeći način:

Pogledaj video
Da li je ovaj članak bio od pomoći?
Otkazati
Hvala ti!