Kako kreirati pakete

RoomRaccoon Booking Engine možete koristiti za ponuditi veću vrijednost gostima vašeg smještaja. To ne mora uvijek značiti popust na cijenu. Zašto ne biste ponudili kino, ili kuglanje i slično. Na paket aranžman stoga možete gledati kao na cijenu s dodacima.

Izradite dodatke koji će biti dio vašeg paketa
Kliknite na ikonu ključa - postavke smještaja
Idite na dodatke
Kliknite na ikonu desno gore "+ dodatak"
Set up your add-on
Snimite

Kreirajte cijenu
Kliknite na ikonu ključa - postavke smještaja
Kliknite na "+ nova cijena"
Dajte svom paketu neko zgodno ime i jedinstven prodajni prijedlog koji će se pojavljivati na Booking Engineu.
Postavite cijenu: derivirano ili nezavisnu cijenu za paket.
Označite da se može bukirati na Booking Engineu.
Dodajte dodatke za vaš paket i to:
- dodatke uključene u cijenu
- dodatke isključene iz cijeneDodaci uključeni u cijenu
Ako nudite paket aranžman, vjerojatno želite prikazati samo cijenu ukupnog paketa. Ali paket može sadržavati stavke s različitim poreznim kategorijama, a to bi trebalo biti razdvojeno u izvještajima i na računima.

Primjer:
Recimo da nudite Dine & Dream Paket za €200. Paket uključuje noćenje, večeru i bocu vina. Gost bukira paket za 200ˇ i to je sve što je njemu bitno, ali RoomRaccoon će radi vas razdvojiti porezne kategorije. Pre apstraktno? Konkretan primjer:

Ukupna cijena paketa: €200
- Večera: - €100
- Vino: - €25
- To zači da na smještaj ide: € 75 (€200 - €100 - €25)

RoomRaccoon primjenjuje jedan porez na €175 a dodatni na €25 ako ste tako definirali u postavkama (npr PNP).
U izvještajima, RoomRaccoon pokazuje promet od  €75 za smještaj i €125 za prihod od dodataka.

Dodaci isključeni iz cijene
U RoomRaccoon PMSu, možete kreirati pakete za dodatke koji se obavezno naplaćuju ali ih želite prikazati posebno. Na primjer usluge čišćenja.

Obično se ovdje radi o dodacima koji se naplaćuju u fiksnim iznosima neovisno o dužini boravka.

Dodaci koje isključite iz paketa se neće prikazivati sve dok gost ne odabere cijenovnu kategoriju za koju je dodatak povezan. Jednom kada je dodatak odabran, njegova cijena se pribraja iznosu za naplatu i pokazuje u rezervaciji.

Kako prikazati paket na računu
Možete odabrati da li želite da se svaki pojedini dodatak pojavljuje na računu ili će biti grupirani pod određenom poreznom kategorijom.Dobro je znati
Dodatan razlog (osim činjenice da gosti ne vole dodatne troškove) je taj što trebate biti oprezni kako rezervacijski kanali tretiraju pakete i dodatke.
Prema našem iskustvu, svaki kanal ove troškove drukčije tretira pa je to bitno uzeti u obzir prilikom spajanja kanala na channel manager. Napomena: kod rezervacija koje dobivamo od vanjskih kanala ovisni smo o informacijama koje od tih kanal dobivamo, a u dosta slučajeva podaci o ekstra troškovima nisu uključeni u taj informacijski paket kojega kanali šalju.
Da li je ovaj članak bio od pomoći?
Otkazati
Hvala ti!