Provjerite da li ste sve napravili kako treba

Check-lista za Channel Manager

Channel Manager je u potpunosti postavljen sa svim restrikcijama. Restrikcije uključuju zatvaranje za check in i check out te minimalni i maksimalni boravak. Ovo je jako važno jer jednom kada je veza sa kanalima uspostavljena, informacije koje Channel Maanager šalje imaju prednost nad eksternim restrikcijama.

Imate li posebne cijene za OTAe? Uključite naziv OTAe u naziv cijene kako biste lakše prepoznali koje cjenovne kategorije šaljete prema vanjskim kanalima.

Zatvarate na neko vrijeme radi godišnjeg odmora? Preporučamo da blokirate ove dane u svom PMSu za sve sobe i stavite status na blokirano (status blokirano ne utječe na kapacictet). Nakon toga u vašem kalendaru će se pojaviti period u kojem ste blokirani.
Da li je ovaj članak bio od pomoći?
Otkazati
Hvala ti!