Da li ste napravili sve?

Check-lista Kategorije soba i Cjenovne kategorije

Izradite novu cjenovnu kategoriju za svaki tip sobe. Nemojte pokušavati izraditi jednu cjenovnu kategoriju za više soba. Sve kategorije soba trebale bi imati pripadajuću cjenovnu kategoriju. Čak i ako imate cjenovnu kategoriju koja se zove isto i ponavlja za različite kategorije soba, izradite ih posebno.

Trebate imate posebnu cijenu za različiti broj gostiju. Čak i ako je cijena za 1 i 2 gosta ista, važno je napraviti posebnu cijenu kako bi se turistička pristojba i dodaci koji se računaju po osobi obračunali na pravi način, kako bi se ispravno prikazali na vašem booking engine-u i kako bismo na pravi način povezali cijene sa vanjskim kanalima.

Ako se odlučite vaš booking engine napraviti dostupnim na više jezika, pobrinite se da imate cjenovne kategorije i opise soba također prevedene.

Dodajte slike tipovima soba - max 4 slike i max 2MB po slici, preporučeno horizontalnog prikaza

Radite li razlike između cijena na svojoj web stranici i drugim kanalima na kojima se oglašavate? U tom slučaju imperativ je da napravite različite cijene koje ćete slati prema različitim kanalima. Na taj način možete napraviti i različite restrikcije koje šalljete prema pojedinim kanalima.
Primjer: 1 Gost (Booking), 2 Gosta (Booking); 1 Gost (Expedia), 2 Gosta (Expedia) ili 1 Gost (OTA), 2 Gosta (OTA) [OTA = Online Travel Agency].

Check-lista Dodaci i Paket aranžmani
Imate li dodatke koji nisu dostupni za svaku sobu? Odaberite samo relevantne dodatke za određene tipove soba koji će biti dostupni za odabir samo u određenim sobama.
Želite da dodatak bude vidljiv na listi za doručak ili čišćenje? Označite tu opciju klikom na za to predviđenu kučicu (tick box)
Ako želite da neki dodatak dolazi direktno sa vanjskog kanala, trebate imati istovjetne dodatke na kanalu i u Roomraccoonu

Check-list dokumenti
Za svaki jezik koji želite koristiti na vašem booking engineu trebate izraditi i prateće dokumente na istim jezicima.
Dajte naziv svakom dokumentu, ali imajte u vidu i da će naslov dokumenta biti naslov maila koji će biti poslan te da će biti vidljiv vašim gostima
Mi smo za vas izradili predloške automatiziranih mailova,ali naravno da možete preuzeti inicijativu i izraditi vlastite mailove
Ako želite izraditi mailove ručno, ispočetka i po vlastitoj želji, odaberite opciju prilagođeni mailovi umjesto automatizirani
Da li je ovaj članak bio od pomoći?
Otkazati
Hvala ti!