Ako želite ukloniti cijene s eksternih kanala (Booking.com, Expedia ...) pobrinite se da je cijena deaktivirana i uklonjena na strani kanala za početak.

Više ne dozvoljavamo slučajno brisanje cijena jer nam se znalo događati da klijenti izbrišu cijene na našoj strani dok su one još aktivne na kanalu, a to može prouzročiti prebukiranja.

Da li ste deaktivirali/uklonili cijenu na OTA strani? 

Kliknite na ikonu ključa u glavnom meniju (tip sobe), kliknite na cijenu koju želite izbrisati i promijenite ime u "izbriši"_na ovaj način biti ćemo 100% sigurni koju cijenu trebamo izbrisati_Pošaljite obavijest na podršku da imate označene cijene koje želite izbrisati i mi ćemo to završiti za vas.

Napomena: ako uklanjate cijenovne kategorije a već imate neke rezervacije s tim cijenama, te rezervacije vam ostaju bez cijenovne kategorije i trebate izvršiti korekcije.
Alternativa je zatvoriti na neko vrijeme cijenovnu kategoriju koju želite izbrisati (stop sell), odnosno dok vam sve rezervacije s cijenovnim kategorijama koje želite izbrisati nisu odjavljene.
Kada više nemate niti jednu rezervaciju s cijenovnom kategorijom koju želite izbrisati, završite postupak brisanja.
Da li je ovaj članak bio od pomoći?
Otkazati
Hvala ti!